Category Business::Small Business

12 Nov

รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

รับออกแบบตามงบประมาณของลูกค้า ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก เครื่องล้างถัง เครื่องล้างขวด เครื่องบรรจุน้ำถ้วย เครื่องบรรจุน้ำดื่ม 20 ลิตร หัวบรรจุน้ำดื่ม สามารถมาดูสินค้าได้ที่ร้านทุกวัน ** สำหรับลูกค้าที่ต้องการประหยัดต้นทุน ในการก่อสร้างหากมีอาคารเก่าหรืออาคารที่ไม่ได้ใช้งานเราสามารถลงไปออกแบบแปลนอาคารให้ลูกค้าได้ ** ** เราช่วยดูแลการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนถึงสิ้นสุดโครงการให้คำปรึกษาในการวางระบบท่อระบายน้ำทิ้งภายในอาคาร และการวางจุดไฟต่างๆ เพื่อลงเครื่องจักร บริการดูหน้างานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เราคือบริษัทติดตั้งเครื่องทำน้ำดื่ม ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เครื่อง กรอง น้ำดื่ม น้ำใช้ ประปาผิวดิน หรือระบบผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย ด้วยปัจจุบันทุกๆ กิจการ หน่วยงาน สถานที่ต่างๆ จะต้องใช้น้ำเป็นปัจจัยสำคัญ เครื่อง กรอง น้ำ เพื่อใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภคเป็นเรื่องที่จำเป็นกับทุกๆ องค์กร โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมหรือ สถานที่ต่างๆ ทั้งการนำน้ำที่ใช้แล้ว นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต เรามีเครื่องที่ใช้ในการกรองน้ำ การปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบ ถังกรองน้ำ ถังกรองตะกอน เครื่องกรอง UF Membrane และ RO Membrane ยูวี […]

READ MORE